Shop

Cap a una orientació laboral en igualtat

Free

Category:

Description

El material didàctic “Cap a una orientació laboral en igualtat” ofereix tot un conjunt d’experiències pràctiques que busquen visibilitzar com encara, avui dia, es continuen reproduint els rols tradicionals i com aquests interfereixen en la lliure elecció dels estudis i de les opcions professionals de nois i noies.

Language

loading...